Atelier

Expressievaardigheden

Atelier is een freinettechniek waarbij leerlingen onder begeleiding van leerkrachten, ouders of andere deskundigen gedurende een aantal sessies een expressievaardigheid leren kennen en inoefenen. Vaak gaat het om artistiek-creatieve vaardigheden, maar atelier is een uitgelezen manier om ook andere competenties aan te leren: zowel technische vaardigheden met verschillende materialen (textiel, hout, steen, metaal, elektrische leidingen, …) als meer theoretisch-cognitieve vaardigheden kunnen in ‘ateliers’ ontwikkeld worden: een atelier grammatica, een atelier Chinees, een atelier integraalrekenen, enz.

In veel freinetscholen worden keuze-ateliers klasdoorbrekend en leeftijdsoverschrijdend aangeboden.

(Dit is een fragment uit ‘Inleiding tot de freinetpedagogie en -didactiek’, geschreven door Keerpuntmedewerkers Geert Van Hout en Luc Heyerick.)

Fotografie

Andere

Contacteer ons

Social Media

Email

info@keerpuntscholen.be

Telefoon

0485 58 85 05
Bereikbaar op :
– dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 15u
–  woensdag bereikbaar van 9u tot 11u30