Zorg

Zorg

Fase 0

Binnen onze school hebben ze een aantal basismaatregelen die we in overleg met de mentoren toepassen: 

 • Een persoonlijke coach
 • Een taak online of op papier indienen
 • Een Chromebook voor elke leerling
 • Extra instructie bij bepaalde leerstofonderdelen
 • Extra werktijd bij een bepaalde taak wegens omstandigheden. 

Fase 1

We merken dat onze basismaatregelen onvoldoende de noden van de leerling ondersteunen. Samen met de coach, mentoren en leerlingenbegeleiding gaan we in overleg met de leerling en ouders om te bekijken wat we als school nog meer kunnen aanbieden. Het CLB kan een consultatieve rol opnemen. 

 • Een hulpmapje
 • Een leerling krijgt structureel meer tijd voor taken
 • Het gebruik van hulpsoftware bij bepaalde leernoden
 • Een aparte ruimte beschikbaar stellen om te kunnen ventileren (bijvoorbeeld bij overprikkeling)

Fase 2

Wij merken als school dat wij de noden van de leerling niet kunnen ondersteunen binnen de school. Daarom nemen wij, de school samen met de ouders en leerling, contact op met het CLB. We bespreken waar extra hulp nodig is, en hoe dir aangepakt kan worden. 

 • Een individueel NAFT-traject
 • Een time-out project
 • Extra ondersteuning aanvragen… 

Dit zijn een aantal mogelijkheden. 

Fase 3

Bij een individueel aangepast curriculum merken we dat het niet mogelijk is dat een leerplan nog langer het algemeen curriculum volgt, met de voorgaande maatregelen. Er wordt dan een individueel traject opgestart in samenspraak met de school, ouders, CLB en eventuele andere externen. 

algemene contactgegevens clb

 • Adres: Jubileumlaan 215 9000 Gent
 • Telefoonnummer: 09 323 53 00 
 • Email: clb@stad.gent

Contacteer ons

Social Media

Email

info@keerpuntscholen.be

Telefoon

0485 58 85 05

bereikbaar op:

 • dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 15u
 • Woensdag bereikbaar van 9u tot 11u30