Kring

De kring of praatronde

Een schooldag in een freinetklas begint en eindigt meestal met een gezamenlijke groepsbespreking, die je openings- en afsluitrondes zou kunnen noemen. Vaak spreken we van de kring omdat een cirkelvormige opstelling het meest aangewezen is voor een gesprek tussen gelijkwaardige partners, waarbij iedereen elkaar kan zien en horen.

De openingsronde geeft aan de leerlingen de gelegenheid hun eigen ervaringen en belevingen in de groep te brengen; andere leerlingen en de leerkracht kunnen daarop reageren. Die inbreng en de reacties kunnen aan de bron liggen van verdere activiteiten in de klas, wanneer ze tot ideeën leiden die ook andere leerlingen boeien.

De openingsronde kan ofwel volledig open zijn ofwel een specifieker doel hebben: sommige scholen maken onderscheid tussen de praatronde, de lectuurronde (waarbij fragmenten uit boeken worden gelezen), de natuurronde (waarin meegebrachte spullen van thuis of van de buurtwandeling, of de planten en dieren in de klas of schooltuin besproken worden), de nieuws- of actuaronde (waarbij leerlingen gebeurtenissen uit de grote en kleine actualiteit naar voren brengen die hen getroffen hebben), de voorleesronde (waarbij de leerlingen hun eigen vrije teksten aan de groep voorlezen), enzovoort. In andere scholen kunnen al die verschillende aspecten in elke openingsronde aan bod komen.

De functie blijft hoe dan ook dezelfde: de groep deelgenoot maken van de ervaringen, belevingen en belangstelling van individuele kinderen en sommige van deze onderwerpen aangrijpen voor verder onderzoek (individueel, in groepjes of klassikaal). Bij die overgang van een particuliere inbreng naar een inbreng die de groep aanbelangt, speelt de leraar een belangrijke rol.

De afsluitronde is een ritueel dat toelaat om de voorbije dag nog even te overlopen en te evalueren, of om werk van bepaalde leerlingen aan de rest van de klas te presenteren.  Op basis van wat in de openings- en afsluitrondes aan bod komt, wordt een dag- of weekplan opgesteld of bijgestuurd.

volgende techniek: planning

(Dit is een fragment uit ‘Inleiding tot de freinetpedagogie en -didactiek’, geschreven door Keerpuntmedewerkers Geert Van Hout en Luc Heyerick.

Contacteer ons

Social Media

Email

info@keerpuntscholen.be

Telefoon

0485 58 85 05
Bereikbaar op :
– dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 15u
–  woensdag bereikbaar van 9u tot 11u30