Elektronisch aanmelden bij Keerpunt Alken en Meulenberg

In het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn de ‘fysieke’ inschrijvingen in regio’s waar er normaal niet met elektronische aanmelding gewerkt wordt, afgeschaft. Daarom hebben we in Geraardsbergen, Oudenaarde, Alken en Meulenberg met elektronische aanmeldingen gewerkt. In Gent en Brussel werd er sowieso al elektronisch aangemeld. De aanmeldingen in Alken en Meulenberg lopen nog; alle andere aanmeldingen zijn beëindigd.  

Alken en Meulenberg

Gebruik deze link om je aan te melden bij Keerpunt Alken.

Gebruik deze link om je aan te melden bij Keerpunt Meulenberg.

Voor meer informatie of als elektronisch aanmelden je niet lukt en je graag hulp wil, bel Els De Smet (0468 32 47 82).

Onderwijsinspectie geeft positief advies voor definitieve erkenning!

Gedurende een hele week heeft de onderwijsinspectie onze 7 campussen bezocht en grondig doorgelicht. Op 13 van de 14 onderdelen, zoals kwaliteitsontwikkeling, leerlingenbegeleiding, onderwijspraktijk, enz. kregen we de hoogste score. De inspectie spreekt dus een bijzonder positief advies uit voor de definitieve erkenning van onze school.