Welkom bij Keerpunt

Op 2 september 2019 ging de vzw Freinetscholen Keerpunt van start met een bijzonder vernieuwend onderwijsproject in Vlaanderen. Onze naam is niet toevallig gekozen: door onze innovatieve aanpak willen we een halt toeroepen aan het toenemende fenomeen van schooluitval en schoolmoeheid in secundaire scholen. Zowel ouders als leerlingen vragen al geruime tijd naar scholen en leerprogramma’s die relevant, motiverend en niet wereldvreemd zijn. Bij de huidige generatie jongeren herkennen we veel creativiteit, positivisme en ondernemingszin. Door leerlingen heel sterk te betrekken bij de schoolwerking en hun eigen leertraject, willen we hen helpen om het allerbeste uit zichzelf en uit elkaar te halen.

Wil je inschrijven in één van onze vestigingen, stuur dan een mail naar administratie@keerpuntscholen.be

Over Keerpunt

De vzw Freinetscholen Keerpunt werd opgericht door een groep ervaren freinetwerkers, leraren, onderwijsspecialisten, zorgverantwoordelijken en ouders, die ervan overtuigd zijn dat het secundair onderwijs in Vlaanderen aan een radicale koerswijziging toe is. Om onze visie te verwezenlijken willen we scholen bouwen op de funderingen van een doorvoelde freinetpedagogie die inspeelt op de uitdagingen van de 21e eeuw. Bovendien willen we onze scholen stevig verankeren in de echte wereld, door uitgebreide samenwerking met lokale partners.

Onze visie

Leerlinggestuurd

In Keerpuntscholen leren de leerlingen in hoge mate zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leerproces, onder begeleiding van deskundige mentoren.

Vakoverschrijdend

Keerpunt wil het leren buiten de school laten doorgaan, door onze leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan het sociaal-culturele en economische leven in hun gemeenschap.

Kleinschalig

We zijn ervan overtuigd dat echt eigenaarschap van de leerlingen tegenover hun leerproces en tegenover de school als organisatie pas helemaal tot zijn recht komt, als we scholen op mensenmaat creëren.

Coöperatieve Structuur

Keerpunt is in alle geledingen een coöperatieve organisatie: binnen de klasgroep, op schoolniveau, in overleg met ouders, in overleg en samenwerking tussen de verschillende vestigingen en in interactie met lokale organisaties en besturen.

Emancipatorisch/ Pluralistisch

Voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst, met respect voor ieders eigenheid. Als vrije, onafhankelijke gesubsidieerde school zullen wij, in de plaats van zedenleer of godsdiensten, cultuurbeschouwing aanbieden.

Actieve Buurtspelers

Keerpuntscholen stellen zich op als actieve spelers in het sociale netwerk van de gemeenschappen waarin ze zich vestigen, als scholen in de wereld dus. Onze Keerpuntvestigingen zijn meer dan scholen en zullen tegelijk uitgroeien tot sociaal-culturele centra in hun gemeentes.

Contacteer ons

Social Media

email

info@keerpuntscholen.be

Telefoon

Tel: 0485 58 85 05