Vragenlijst en werkwijze

Wie is de klant en wat doen ze?

Hoe groot is het bedrijf en hoe lang bestaat het al? 

Wat voor soort bedrijf is het? 

De klant is geen bedrijf maar een school. Het gaat om een opstartende school die momenteel in haar 2de jaar bezig is. 

Wat is de feedback van de klant? 

De klant wilt de bestaande website vervangen ifv de nieuwe situatie + updaten met nieuwe info.

Beschrijf je bedrijf, waar streven jullie naar, wat is het doel? 

Vernieuwend onderwijs aanbieden in heel Vlaanderen.

Waar ben je het meest trots op binnen je bedrijf? 

De sterkte van de onderwijsvisie van het pedagogisch project + de diversiteit binnen het grotere geheel (vanuit kleinere, autonome ‘units’ maar toch allemaal samen binnen een gedeelde visie en coöperatieve structuur). 

 

Wat is de omvang van het project?

Wat is het project? Waarom hebben jullie ontwerpen nodig? Welke materialen hebben jullie nodig? 

Het gaat om een vernieuwend onderwijsproject, er is dus bovenal duidelijkheid qua visie en aanpak nodig. Daarnaast is er nood aan ‘helderheid’ (=je weg vinden) binnen een vrij complexe structuur zodat iedereen in de ‘juiste’ school terecht komt. 

Checklist 

+ Als de klant een logo nodig heeft, wil hij dan een typebehandeling, een afbeelding of beide? 

Logo is reeds voor handen + een vastgelegd kleurenpalet waarbinnen gewerkt moet worden.

+ Als het een webontwerp project is, vraag dan of de klant ook een ontwikkelaar nodig heeft en of hij een wordpress-thema heeft

/

+ Als er social-media bestanden zijn, welke platforms gebruikt het bedrijf dan? 

De school gebruikt een verscheidenheid aan sociale media: Facebook, Instagram, Youtube,…

+ Als de ontwerper briefhoofden maakt, hebben ze dan bewerkbare word-sjablonen nodig? 

Nee

+ De volgende belangrijke vraag: wat is de deadline of deadlines? Als er meer dan één stuk is, vraag dan wanneer elk van de resultaten moeten worden afgeleverd en laat ze rangschikken op het belangrijkheidsniveau. 

De deadline voor de effectieve ingebruikname van de nieuwe website is 20 augustus 2021 ifv de opstart van het nieuwe schooljaar. Er is een tussentijdse deadline vastgelegd voor 01 juli 2021, wanneer het ontwerp geëvalueerd wordt op het centraal scholenoverleg. 

Wie is het publiek of de doelgroep?

Beschrijf de klant. Wat is hun leeftijdscategorie en geslacht? Wie willen we vooral aanspreken? Wat voor verwachtingen heeft de klant bij deze website? 

Doelgroep voor de website zijn ouders en leerlingen op zoek naar een secundaire school. Belangrijk is dat: de leerlingen de site aantrekkelijk vinden en via verschillende (vooral beeld) media info over de school krijgen, de ouders inzicht krijgen in het pedagogisch project van de school en al een groot deel van hun mogelijke vragen beantwoord zien via de website. Vanaf volgend schooljaar moeten ook alle inschrijvingen van de hogere jaren vlot kunnen verlopen via de site. 

Wie is de concurrentie?

Het helpt om de strategie te verduidelijken, zodat de ontwerper slimme beslissingen kan nemen over hoe hij zich kan onderscheiden van de massa. 

Concurrentie zijn niet zozeer andere, traditionele secundaire scholen maar wel die scholen die evcneens een vernieuwend pedagogisch project naar voor schuiven (vb LAB-school) of die binnen hun traditionele structuur een ‘gelijkaardige richting’ aanbieden (vb Scholen Da Vinci).

Welke toon of afbeelding moeten we uitbeelden?

Is de klant high-end, behulpzaam, vriendelijk, technische of aards? Willen ze gedurfd en dominant zijn of gemakkelijk benaderbaar? 

De site moet vooral gebruiksvriendelijk zijn, waarbij vlot kan doorgeschakeld worden naar extra stukjes info. Verder is het belangrijk dat de info met zoveel mogelijk beeldmateriaal ‘ondersteunt’ en verhelderd wordt. Pictogrammen kunnen hierin evenzeer een belangrijke rol spelen. Het project moet ook enthousiasme uitstralen. 

Meer details: welke kleuren houdt de klant – of juist  niet? Misschien gebruikt hun concurrentie blauw en groen en willen ze opvallen, dit is allemaal goede informatie om van tevoren te weten. U kunt zich afvragen welke lettertypen hen aanspreken. 

Er is een reeds vastgelegd kleurenpalet waarmee gewerkt moet worden. De initiële kleurencombinatie (van de oorspronkelijke website) moet evenwel niet weerhouden worden. 

Overweeg een verscheidenheid aan serif-, san serif- en scriptlettertypen. Houdt de klant van strakke lettertypen die ernst tonen? Of gaan ze voor de script achtige, handgeschreven teksten die laten zien dat ze speels en gastvrij zijn? Is de fotografie die ze gebruiken professioneel of grillig? Dit zal u helpen de toon van de ontwerpstukken te achterhalen. 

Diversiteit in al zijn vormen is belangrijk binnen het project. Tegelijkertijd is het ook belangrijk een gevoel van ‘eenheid’ / gedeelde gedragenheid te projecteren. 

Wat is het uiteindelijke doel en hoe wordt het gemeten?

Wat is het doel van het bedrijf? Meer inschrijvingen behalen? DE studenten en ouders informeren? Updates plaatsen over de schoolomgeving? 

Doel van de school – verdere doorstart en uitbouw van de school. Doel van de site – inhoudelijke en praktische informatie geven omtrent de school, via de website inschrijvingen kunnen realiseren. 

Hebben ze een oproep tot actie? Zijn ze op zoek naar klanten die doorklikken om zich in te schrijven? Om cursussen te kopen? Om zich in te schrijven voor nieuwsbrieven? 

Vlot de weg vinden naar de juiste info.

Wat is hun budget?

Dit is het bedrag dat beschikbaar is om te betalen voor de ontwerper en de te leveren producten. 

Budget is klein, er wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt. Vanaf volgend jaar wordt wel geïnvesteerd in een ICT-medewerker die de site mee kan opvolgen/onderhouden. 

Krijg meer details: bepaal of het ontwerp budget los staat van het webontwikkeling stuk. Bevat het budget ook copyright of fotografie? Moeten materialen worden bedrukt? Zo ja, zijn hiervoor kosten in rekening gebracht?

/

Hoe moet worden omgegaan met goedkeuringen en presentatie van concepten?

Vraag wie de belangrijkste contactpersoon voor het project zal zijn en wie de definitieve handtekening zal krijgen op alle materialen. 

Eindverantwoordelijke is het schoolbestuur. Contactpersoon is wie momenteel verantwoordelijk is voor de huidige, bestaande website. 

Welk eerder ontwerp- en marketingmateriaal hebben ze gebruikt?

Vraag niet alleen naar de website, maar vraag ook wat er nu wordt gebruikt. Wat werkt- en wat niet? Meer details, zijn er bestaande merkrichtlijnen? Is het logo in een EPS, JPS of PNG- indeling? Zijn er vereiste lettertypen of kleuren? 

De logo’s zijn in een png indeling. Er waren 2 logo’s beschikbaar en er is besproken om de kleuren van het tweede logo (blauw en appelblauw) te gebruiken voor de kleur van de website en om het originele logo (lichtgroen en donkergroen) te behouden als het logo dat te zien is bij het menu. Het lettertype is Uppercase Roboto en de kleuren zijn: blauw #06589C en appelblauw #0AB396. De kleuren worden aangepast aangezien de oude kleuren te druk waren voor de website. Al het andere materiaal blijft hetzelfde (foto’s, teksten,…) 

Zijn er andere mensen verantwoordelijk voor andere onderdelen van dit project?

Dit is noodzakelijke informatie wanneer u deadlines plant en verwachtingen stelt. Als u op anderen moet vertrouwen voor informatie die u nodig heeft voordat u een stuk ontwerpt, moet u ervoor zorgen dat de klant u deze versterkt voordat u aan het werk gaat. Meer informatie: komt de website- kopie van een copywriter? Maakt een fotograaf foto’s? Al deze stukken moeten worden voltooid en goedgekeurd voordat ze naar u worden verzonden. 

Er wordt alleen eigen (ontworpen / zelf aangemaakt) materiaal gebruikt. 

Domein, Hosting, installatie sitepakket

Moet nog worden beslist

Template en pagebuilder

Er is besloten om gebruikt te maken van het thema neve aanegzien deze goed samenwerkt met elementor, wat ook de pagebuilder is die zal worden gebruikt.

Nodige plugins instellen

WP optimaliseren? 

Elementor en autoptimize

Backup tool? 

WpVivid

Cookietool? 

Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA

Configuratie testen

Database van school via one.com

Teksten aanvullen via pagebuilder

Deze worden aangeleverd door de klant zelf. 

Er is heel erg veel informatie die verwerkt moet worden over verschillende pagina’s. De menu items moesten verminderd worden, maar er moest nog steeds genoeg plaats zijn voor verschillende pagina’s met tekst over de cursussen, locaties, visie en werking,…

Aangezien er nog niet genoeg informatie is voor alle verschillende locaties is er beslist om een voorbeeld pagina op te stellen van hoe de verschillende locatie pagina’s er zouden moeten uitzien. 

Sociale media kanalen

Facebook, Instagram, Youtube,…

Doorloop de website met de klant

De klant was erg tevreden met de hele website, er werd wel gevraagd om de website nog niet over te zetten aangezien dit eerst moet besproken worden bij het schoolbestuur. Er werd ook nog een extra nieuws pagina toegevoegd. 

Overzetten klantengegevens op hosting en domein

Moet nog worden besproken.

SSL

Via plugin Really Simple SSL

Sitemap

Bij de sitemap heb ik een overzicht gemaakt van alle menu items en waar het logo en de contacteer ons knop zicht precies zullen bevinden.

Sketches

Wireframes