vakoverschrijdend

De indeling in vakken is een erfenis uit de negentiende eeuw, die vaak contraproductief is en creatief en probleemoplossend denken in de weg staat. Keerpunt wil het leren ook buiten de school laten doorgaan, door onze leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan het sociaal-culturele en economische leven in hun gemeenschap.

volgende visiebouwsteen: schooloverschrijdend