studierichting freinetpedagogie

Structuuronderdeel freinetpedagogie

De vzw Freinetscholen Keerpunt heeft in september 2018 een aanvraag bij de Vlaamse Overheid ingediend voor het inrichten van een eigen structuuronderdeel freinetpedagogie, naar analogie met Steinerscholen en Yeshiva-scholen. Die aanvraag werd goedgekeurd door de overheid, wat betekent dat freinetscholen zoals Keerpunt een eigen studierichting freinetpedagogie kunnen aanbieden, waarin onder meer de freinettechnieken klasraad, atelier en onderzoek vast verankerd kunnen worden.

Bovendien werd ook ons eigen Keerpuntleerplan goedgekeurd door de onderwijsinspectie, wat ons nog beter in staat stelt ons pedagogisch programma te verwezenlijken.

Een echte brede school

Leerlingen in Keerpuntscholen zullen daardoor niet verplicht worden om een studiekeuze te maken, maar kunnen uiteenlopende interesses en talenten blijven verkennen tot hun achttiende. Er zal geen hiërarchie van richtingen ontstaan en dus ook geen watervalsysteem, waarin leerlingen moeten afvloeien naar een ‘lagere’ richting. Specialisering zal mogelijk zijn vanaf de tweede en (vooral) de derde graad, maar niet verplicht. Keerpunt wil dus een domeinoverschrijdende aso-school zijn.