schooloverschrijdend

School in de wereld: Keerpuntscholen als actieve buurtspelers

Keerpuntscholen stellen zich op als actieve spelers in het sociale netwerk van de gemeenschappen waarin ze zich vestigen, als scholen in de wereld dus. Onze Keerpuntvestigingen zullen meer dan scholen zijn en tegelijk uitgroeien tot sociaal-culturele centra in hun gemeentes. We gaan op zoek naar een sterke samenwerking met niet alleen de schoolgemeenschap en ouders en grootouders; maar ook met middenstanders, culturele organisaties, ambachtslui, bedrijven, gepensioneerden, gemeentediensten en iedereen die met ons wil samenwerken. Via vrijwilligerswerk buiten de school, jaarlijkse stages vanaf het derde jaar en wisselende initiatieven om praktische burgerschapsvorming te ondersteunen, zullen onze leerlingen van bij het begin van hun secundaire schoolloopbaan actief deel uitmaken van het sociaal-culturele weefsel van de gemeenschap waarin ze leven en werken.