schooloverschrijdend

School in de wereld: Keerpuntscholen als actieve buurtspelers

Keerpuntscholen stellen zich op als actieve spelers in het sociale netwerk van de gemeenschappen waarin ze zich vestigen, als scholen in de wereld dus. Onze Keerpuntvestigingen zijn meer dan scholen en zullen tegelijk uitgroeien tot sociaal-culturele centra in hun gemeentes. We gaan op zoek naar een sterke samenwerking, niet alleen met de schoolgemeenschap en ouders en grootouders, maar ook met middenstanders, culturele organisaties, ambachtslui, bedrijven, gepensioneerden, gemeentediensten en iedereen die met ons wil samenwerken. Via vrijwilligerswerk buiten de school, jaarlijkse stages vanaf het derde jaar en wisselende initiatieven om praktische burgerschapsvorming te ondersteunen, maken onze leerlingen van bij het begin van hun secundaire schoolloopbaan actief deel uit van het sociaal-culturele weefsel van de gemeenschap waarin ze leven en werken.