leerlinggestuurd

Sterk leerlinggestuurd leren

In Keerpuntscholen leren de leerlingen in hoge mate zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun leerproces, onder begeleiding van deskundige mentoren. Het leertraject is bovendien uitzonderlijk flexibel en laat de leerlingen toe ook interesses te ontwikkelen die buiten het geijkte vakkenpakket liggen.

volgende visiebouwsteen: coöperatief