kleinschalig

We zijn ervan overtuigd dat echt eigenaarschap van de leerlingen tegenover hun leerproces en tegenover de school als organisatie pas helemaal tot zijn recht komt, als we scholen op mensenmaat creëren. Daarom hebben we in onze statuten vastgelegd dat geen enkele Keerpunt-vestiging meer dan 150 leerlingen telt.

volgende visiebouwsteen: emancipatorisch