Steun Keerpunt

In februari haalden we via crowdfunding 18 400 euro op, met dank aan iedereen die een gulle gift deed om de centrale werking van Keerpunt te helpen financieren.

De tweede stap is de lokale financiering van onze zeven vestigingen. Afhankelijk van de plaatselijke situatie (vooral de maandelijkse huur van het gebouw en de kosten voor inrichting en materiaal) moeten de vestigingen in de komende maanden een bedrag tussen 10 000 en 30 000 euro zien te vinden (we krijgen onze werkingsmiddelen van de overheid immers pas uitbetaald vanaf eind januari 2020).

 

Voor de twee Gentse Keerpuntvestigingen (Oase50 en Warande13) hebben we een coöperatieve vennootschap opgericht, waarvoor we nog coöperanten zoeken. Voor meer informatie kan je mailen naar gent@keerpuntscholen.be, bellen naar 0485 732 328 of onze korte handleiding voor coöperanten bekijken.

Ook onze initiatiefgroep in Alken (de Veranda) is een coöperatieve vennootschap aan het oprichten en dus op zoek naar vennoten. Meer info daarover via deveranda@keerpuntscholen.be of op het nummer 0468 324 782.

Mocht je een van de andere Keerpuntvestigingen (Oudenaarde, Geraardsbergen, Molenbeek of Vorst) lokaal willen steunen, bijvoorbeeld met een gift, kan je ofwel een bijdrage storten op IBAN BE18 7360 4627 8865 met vermelding ‘gift + [gemeente van de vestiging]’, of een mail voor meer informatie sturen naar:

Ten slotte kan je het sociaal fonds van Keerpunt steunen met een gift op ons centraal rekeningnummer (IBAN BE18 7360 4627 8865), met als mededeling ‘gift sociaal fonds’. Dat fonds is integraal bestemd voor ouders en leerlingen van Keerpunt die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden. Meer informatie via info@keerpuntscholen.be.