freinettechnieken

De freinettechnieken: vertaling naar de klaspraktijk

De uitgangspunten en basiskenmerken van freinetonderwijs zijn niet als een theoretische visie ontstaan, maar gegroeid uit de praktijk en de uitwisseling tussen mensen die vanuit een gelijkaardige visie aan hun onderwijs gestalte proberen te geven. Daardoor bestaat er een sterke band tussen de visie en de pedagogisch-didactische hulpmiddelen waarmee die visie in de klaspraktijk kan worden gerealiseerd: de freinettechnieken.