freinetleerplan

Keerpunt werkt met een eigen freinetleerplan, goedgekeurd door de onderwijsinspectie, waarin de decretale eindtermen integraal opgenomen zijn.

Niet lang nadat de overheid ons nieuwe structuuronderdeel freinetpedagogie goedkeurde, liet de onderwijsinspectie ons weten dat ook onze eigen leerplannen, gebaseerd op de nieuwe eindtermen, goedgekeurd waren. Dat betekent dat we ons pedagogisch programma helemaal kunnen uitvoeren zoals we het voor ogen hebben. Bovendien kunnen ook andere scholen aan de slag met ons leerplan, als ze dat willen.

Het Keerpuntleerplan integreert alle decretale eindtermen. Onze studenten bereiken dus dezelfde leerdoelen als andere leerlingen in het secundair onderwijs. Het is de manier waarop ze dat doen, die grondig verschilt.

Klik hier om ons Keerpuntleerplan te lezen.