emancipatorisch

Emancipatorisch en pluralistisch onderwijs

voor iedereen, zonder onderscheid van afkomst, met respect voor ieders eigenheid. Als vrije, onafhankelijke gesubsidieerde school zullen wij, in de plaats van zedenleer of godsdiensten, cultuurbeschouwing aanbieden: geen afzonderlijk vak maar een grondig uitgebouwde totaalvisie op de ontwikkeling van cultureel zelf(bewustzijn), met aandacht voor verschillende levensbeschouwingen.

volgende visiebouwsteen: vakoverschrijdend