coöperatief

Een doorgedreven coöperatieve structuur  

Keerpunt is in alle geledingen een coöperatieve organisatie: binnen de klasgroep, op schoolniveau, in overleg met ouders, in overleg en samenwerking tussen de verschillende vestigingen en in interactie met lokale organisaties en besturen. Dat betekent dat op al deze niveaus alle spelers actief betrokken worden bij de besluitvorming en organisatie.

volgende visiebouwsteen: kleinschalig