atelier

Atelier is een freinettechniek waarbij leerlingen onder begeleiding van leerkrachten, ouders of andere deskundigen gedurende een aantal sessies een expressievaardigheid leren kennen en inoefenen. Vaak gaat het om artistiek-creatieve vaardigheden, maar atelier is een uitgelezen manier om ook andere competenties aan te leren: zowel technische vaardigheden met verschillende materialen (textiel, hout, steen, metaal, elektrische leidingen, …) als meer theoretisch-cognitieve vaardigheden kunnen in ‘ateliers’ ontwikkeld worden: een atelier grammatica, een atelier Chinees, een atelier integraalrekenen, enz.

In veel freinetscholen worden keuze-ateliers klasdoorbrekend en leeftijdsoverschrijdend aangeboden.

(Dit is een fragment uit ‘Inleiding tot de freinetpedagogie en -didactiek’, geschreven door Keerpuntmedewerkers Geert Van Hout en Luc Heyerick.)

Atelierbrochure Oudenaarde