Werkweekend in Heks (Limburg)

27 en 28 oktober 2018

Het werkweekend van Keerpunt was bijzonder vruchtbaar. In de prachtige streek van Heks, bij onze Limburgse vrienden, hebben we ons samen twee dagen lang gebogen over alle nieuwe eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs. Dat harde werk heeft aangetoond dat we veel van de eindtermen kunnen verwezenlijken door het consequent toepassen van freinettechnieken in onze Keerpuntvestigingen. De coöperatieve werksfeer was al even inspirerend als de prachtige locatie.