Onderwijsinspectie geeft positief advies voor definitieve erkenning!

Gedurende een hele week heeft de onderwijsinspectie onze 7 campussen bezocht en grondig doorgelicht. Op 13 van de 14 onderdelen, zoals kwaliteitsontwikkeling, leerlingenbegeleiding, onderwijspraktijk, enz. kregen we de hoogste score. De inspectie spreekt dus een bijzonder positief advies uit voor de definitieve erkenning van onze school.